Ik bied (logopedische) begeleiding met behulp van paarden. Afhankelijk van de vraag en de wensen bied ik een passend traject, met als doel het leren omgaan met beperkingen of hindernissen, het verbeteren van het zelfinzicht, het aanleren en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en/of het stimuleren van de algemene ontwikkeling. Dit bied ik vooral individueel aan, maar kan in overleg ook als duo (bijvoorbeeld broer-zus) en in groepsverband. De equitherapie is geschikt vanaf 5 jaar en voor jongere/volwassene.

Verder bied ik ook baby- en kindergebaren aan. Zie voor meer informatie het kopje ‘baby- en kindergebaren’.

Equitherapie begint altijd met een intake. Vervolgens worden in overleg doelen vastgesteld. Deze worden na een afgesproken periode geëvalueerd. Om een transfer te krijgen naar de thuis-, school- of werksituatie worden vaak tips of opdrachten meegegeven voor de periode tussen de sessies.