Communiceren met je kind als praten nog niet lukt.

Kleine kinderen willen graag van alles aan jou vertellen. Het praten lukt nog niet, hoe kunnen ze er dan voor zorgen dat je hen begrijpt? Door middel van gebarentaal. 
De motoriek van de handjes is al op hele jonge leeftijd (vanaf 6 maanden) ontwikkeld, terwijl de fijne motoriek, waar het praten onder valt, pas veel later komt. Door je gesproken taal te ondersteunen met gebaren geef je je kind als baby al de mogelijkheid om met jou te communiceren.

De communicatie en interactie kan daardoor eerder op gang komen en dat is heel goed, want het liefst wil een kind aandacht en de interactie met ouders en anderen zo snel mogelijk ontwikkelen.

Daarnaast voorkom je ook frustraties bij het kind, omdat jullie elkaar beter begrijpen door de gebaren.  Het is tevens onderzocht dat de woordenschat en taal-spraakontwikkeling zich sneller ontwikkelt bij de inzet van gebarentaal, omdat dit visueel is en het gebaar ondersteund wordt met gesproken woorden.

Met baby- en kindergebaren ondersteun je de gesproken taal door middel van Nederlandse Gebarentaal (NGT). Deze gebaren worden ook ingezet door dove- en slechthorende mensen.

Wanneer beginnen met baby- en kindergebaren?

Je kunt gebaren gaan maken vanaf de geboorte. Vanaf 6 maanden kan de baby de gebaren beter onthouden en ontwikkelt het de motorische vaardigheden om zelf gebaren te maken. De hersenfuncties ontwikkelen zich zodanig tussen de zes en negen maanden, dat het kind zich meer bewust wordt van zijn directe omgeving en daarnaast de aandacht beter kan sturen en steeds langer kan focussen.
Het kind leert ook te associëren door de gehoorde woorden aan voorwerpen te matchen die ze zien en de handelingen die ze uitvoeren. Het kind ziet en herkent een paard in het weiland en een vogel in de lucht.  Ze begrijpen sneller wat er gaat gebeuren als je vraagt wat ze willen drinken of eten. Zoals bekend willen kinderen graag van alles met je delen en duidelijk maken wat ze nodig hebben. Met babygebaren maak je het voor ze mogelijk om dit uit zichzelf te doen.

Om te weten of je baby al klaar is om met gebaren bezig te gaan, kan je de onderstaande lijst met voorwaarden gebruiken. Als je op één van deze vragen ”ja” kan beantwoorden, kan je alvast aan de slag met de gebaren!

 • Reageert je baby op liedjes zingen wanneer je vooral je handen gebruikt?
 • Brengt je baby speelgoed en andere dingen naar je toe en kijkt vragend naar je voor meer informatie?
 • Begint je baby “dag” te zwaaien of met de handen te klappen?
 • Begint je baby “ja” te knikken of “nee” te schudden?
 • Krijgt je baby interesse in plaatjesboeken, materialen, knuffels of vingerspelletjes?
 • Doet je baby bewegingen die jij met je mond of je hoofd maakt, graag na?

Voor wie?

Baby- en kindergebaren is geschikt voor kinderen vanaf 6 maanden ongeacht of ze horend, slechthorend of doof zijn dan wel een ontwikkelingsachterstand hebben. Het is tevens ook zeer geschikt voor kinderen met een beperking, kinderen die niet- tot nauwelijks spreken, (schoolgaande) kinderen, anderstaligen en kinderen met communicatieproblemen (zoals ASS en TOS).

Ik verzorg baby- en kindergebaren cursussen voor (gast)ouders, verzorgers, hulpverleners, begeleiders en professionals.

Voordelen

Voor het gebruik van baby- en kindergebaren zijn er verschillende voordelen te benoemen voor wat betreft de communicatie met je kind.

Wetenschappelijk onderzoek (van Dr. Marilyn Daniels) heeft aangetoond dat gebaren niet alleen de taal- en spraakontwikkeling op jonge leeftijd bevorderen, maar ook dat gebarende kinderen, als ze ouder zijn, een voorsprong hebben op niet gebarende kinderen in het lezen, schrijven en spreken.
Daarnaast is aangetoond dat een baby op jonge leeftijd meer kan begrijpen en ‘vertellen’ dan voorheen werd gedacht. Baby’s kunnen vanaf zes maanden oud betekenisvolle gebaren maken en daarmee hun behoeftes delen met ouders en verzorgers. De motoriek van de handen ontwikkelt zich eerder en sneller dan de motoriek van de spraakspieren.

De meeste kinderen beginnen tussen de 12 en 18 maanden met hun eerste woordjes. Dankzij de inzet van baby- en kindergebaren heb je een mooie voorsprong op de periode waarin een kind taal kan begrijpen en waarop een kind de woorden kan spreken.
Tevens heeft Dr. Daniels ook de volgende voordelen van horende kinderen die gebarentaal inzetten ondervonden:

 • Verbetering van de spelvaardigheid
 • Vergroting van het zelfvertrouwen en eigenwaarde
 • Meer gemak bij het uiten van emoties
 • Verbetering in de receptieve en expressieve taalvaardigheid
 • Verbetering in de algemene motoriek en oog/hand coördinatie
 • Verhoging van de IQ scores
 • Verbetering van de emotionele intelligentie
 • Baby’s huilen minder; door het gebruik van gebaren kunnen zij duidelijk maken wat ze bedoelen en worden hierdoor beter begrepen.
 • Peuterpubertijd vermindert: de woordenschat van peuters is nog niet voldoende ontwikkeld om te vertellen wat ze willen. Peuters kunnen terugvallen op gebarentaal en zo vertellen wat ze willen. Dit voorkomt frustratie bij kind en ouder/opvoeder.
 • Minder ruzies in de groep: de kinderen die nog niet kunnen praten gebruiken onderling gebarentaal. Zo kunnen zij samen communiceren en elkaar duidelijk maken wat ze bedoelen.
 • Baby- en kindergebaren helpen leidsters effectiever te reageren op de behoefte van de groep en helpen de onderlinge banden te versterken.

Ervaringsverhalen

Aally

Afgelopen najaar (2019) hebben wij de cursus babygebaren bij Julie gevolgd. Een bijzonder leuke cursus die met veel passie wordt gegeven. Julie legt duidelijk uit hoe je de gebaren aan je baby kan leren en is zelf goed thuis in de gebarentaal, maar heeft ook veel kennis op het gebied van spraak- en taalontwikkeling van baby’s. Dit maakt haar tot een goede vraagbaak op als het om praten en taal van je baby gaat. Wij volgden de cursus babygebaren niet omdat onze dochter dit door gehoor- of spraakproblemen nodig heeft, maar eigenlijk voor het plezier en in de hoop dat onze dochter zich straks met gebaren kan uitdrukken, als dit nog niet met woorden lukt. We zien dat onze dochter het leuk vindt gebaren te leren en zien haar ze ook regelmatig gebruiken.

Jennifer

Onze dochter kan niet goed praten en raakt daardoor snel gefrustreerd. Doordat ik haar babygebaren heb geleerd merk ik dat zij zich beter kan uiten, met als gevolg een gelukkiger kind!

Julie maakt de gebaren duidelijk en rustig. We vinden haar erg professioneel.

Maaike

Onze zoon heeft het syndroom van Down en heeft daardoor al moeite om zich duidelijk te maken. Dankzij de babygebaren lukt het hem nu beter om zijn wensen aan te geven. Daar zijn we erg blij mee!

Sanne

Onze dochter had veel last van huilbuien en we wisten vaak niet wat er aan de hand was. Nu we zijn begonnen met gebaren lukt het haar beter om zich te concentreren en begrijpt ze beter wat wij bedoelen en wij begrijpen haar ook beter. Ze gebaart nu vaak wanneer ze wil eten of slapen!