Wat is equitherapie?

Equitherapie is in essentie iemand naar zijn persoonlijk doel brengen en meehelpen aan een verbetering van de levenskwaliteit van kinderen, jongeren en volwassenen met het paard als co-therapeut. 

Bij equitherapie wordt er gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, denk aan grondwerk (werken naast het paard) of aan voltige (turn oefeningen op het paard) en op het paard zitten.

Er wordt aandacht besteed aan verschillende gebieden;

 • Fysiotherapeutisch
 • Psychisch
 • (ortho-) Pedagogisch
  Denk hierbij aan sensorisch, emotioneel, gedragsmatig, cognitief, communicatief en sociale vlak.

Bij equitherapie is er ook de mogelijkheid om aan logopedische aspecten te werken. Denk hierbij o.a. aan taal- spraakproblemen, achterstand in de communicatie en verkeerd ademgebruik. Dit wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed, omdat ik geen contract met zorgverzekeraars heb.

Ik bied op dit moment equitherapie aan in Darp en Wanneperveen, maar kan dit ook bij u thuis aanbieden wanneer u zelf over een paard beschikt. Tarief in overleg. Voor meer informatie kunt u mij een mail sturen of WhatsApp bericht. Ik neem dan zo spoedig mogelijk en in overleg contact met u op.

In Darp is het alleen mogelijk om wandel coaching en grondwerk met het paard te doen.

Meerwaarde van het paard

De paarden kunnen met hun gedrag aantonen wat er in iemand omgaat. Een paard voelt haarfijn aan wanneer ons gedrag en ons (meestal onbewuste) gevoel en lichaamstaal wel of niet met elkaar ‘matchen’, omdat paarden erg goed zijn in het lezen van onze lichaamstaal. Verder maken ze ook op een non-verbale manier contact.

Door de aanwezigheid van dieren ervaren kinderen, jongeren en volwassenen de therapie eerder als ontspanning.

Het paard werkt als een spiegel voor jouw eigen ontwikkeling. Ze spiegelen emoties, voelen energie feilloos aan en scannen continue de lichaamshouding van de ander. En waar wij als mensen ongezonde spanning niet altijd kunnen loslaten, maar vastzetten in ons lichaam, kan een paard spanning van ons overnemen. Een paard houdt deze spanning niet vast, maar laat het vrijwel direct los door bijvoorbeeld te gapen of te gaan rollen. Je voelt je letterlijk lichter!
Met behulp van het spiegelend vermogen van een paard en een juiste vertaling daarvan door de equitherapeut kan iemand zich bewust worden van zijn of haar gedrag. Paarden spiegelen immers gedrag en emoties waardoor mensen echt in contact kunnen komen met hun eigen ik. Het bijzondere van paarden is namelijk dat zij geen oordeel hebben en je accepteren zoals je bent ongeacht de eventuele bagage die je op dat moment (onbewust) bij je draagt.

Paarden kunnen niet praten zoals mensen, maar communiceren voortdurend met elkaar. En dat doen ze bij een equitherapie sessie ook met jou. Ze reageren non-verbaal, instinctief en intuïtief op jouw lichaamstaal.  Paarden herkennen bijvoorbeeld twijfel, zekerheid of onzekerheid. Uit recent onderzoek is wetenschappelijk aangetoond dat paarden zelfs in staat zijn positieve en negatieve gezichtsuitdrukkingen van mensen te onderscheiden.

Daarnaast is in diverse onderzoeken aangetoond dat de aanmaak van het hormoon oxytocine stijgt wanneer paarden worden ingezet in de therapie. Oxytocine wordt ook wel het ‘feel-good’ hormoon genoemd. Dit hormoon vormt een belangrijk onderdeel van gevoelens van vertrouwen en verbondenheid. Oxytocine vermindert tevens de aanmaak van het stresshormoon cortisol. Oxytocine stelt ons in staat ons veilig te voelen en als we ons veilig voelen, zijn we in staat om nieuwe vaardigheden aan te leren!

Paarden staan erom bekend om een grote aantrekkingskracht op mensen te hebben. Equitherapie is zeer geschikt voor kinderen die ‘therapiemoe’ zijn, want ze kunnen door de aanwezigheid van een paard weer gemotiveerd worden om nieuwe ervaringen op te doen en zich verder te ontwikkelen.

De kinderen hebben tevens vaak niet door dat ze met ‘therapie’ bezig zijn, vanwege de verschillende activiteiten die met het paard worden uitgevoerd. Veel kinderen voelen zich ook vertrouwd bij het paard, omdat het paard niet oordeelt en ze accepteert zoals ze zijn.

Veel kinderen krijgen ook meer zelfvertrouwen door het samenwerken met het paard, want het is wel erg knap dat zij met een dier werken dat groter, sneller en sterker is dan zij en ook een eigen wil heeft.

Er zijn verschillende oefeningen die je met een paard kan uitvoeren om o.a. de sociaal-emotionele en communicatieve ontwikkeling te stimuleren dan wel verder te ontwikkelen. Denk hierbij aan de verbetering van het zelfbeeld, oefenen in het omgaan met emoties, oefenen in contact maken, ontwikkelen van het zelfvertrouwen en het leren omgaan met (faal)angst.

Wanneer kinderen op het paard zitten, gaan ze zich sneller ontspannen doordat de paarden altijd iets warmer zijn dan wij en door hun rustige ademhaling. Kinderen leren om rustiger te worden door o.a. samen met het paard ademhalingsoefeningen te doen. Het paard fungeert ook als spiegel en kan wanneer een kind aangeeft niet bang te zijn en zich stoer voordoet, maar stiekem wel bang is, hierop een reactie van het paard krijgen. Het paard kan bijvoorbeeld weigeren iets te doen, weglopen of nerveus worden. Dit is natuurlijk gedrag van het paard op de situatie.
Voor kinderen kan dit een belangrijk leermoment zijn als hun gedrag overeenkomt met hun gevoel. We noemen dit congruent gedrag.

Het paard maakt een driedimensionale beweging wat een positieve uitkomst heeft op het lichaam en de motoriek. Kinderen worden zich meer bewust van hun lichaam, krijgen een beter evenwicht en worden soepeler door de oefeningen op het paard. 

Paarden zijn kuddedieren en hebben daardoor ook sociale eigenschappen. Behalve dat ze relaties met elkaar aangaan, kunnen ze dit ook met mensen. Kinderen leren van onderling gedrag tussen de paarden over vriendschap. Het paard is altijd in het hier en nu en reageert op wat het kind op dat moment laat zien, met als gevolg dat ze leren van die situatie. Door middel van spelletjes en oefeningen om, naast en op het paard met andere kinderen, lukt het kinderen om elkaar beter te begrijpen  en samen te werken.

Met behulp van equitherapie worden ook mogelijkheden gecreëerd waarbij alle zintuigen worden gestimuleerd.  Zo wordt er aandacht besteed aan de sensorische informatieverwerking (SI).

Wat is sensorische informatieverwerking?

Dat is een neurologisch proces en het vermogen om te kijken en luisteren naar, het voelen van, het aangeraakt worden, het bewogen worden en het ervaren in welke houding je je bevindt en welke bewegingen je maakt. Tevens gaat het ook om het vermogen om informatie vanuit de wereld om ons heen en vanuit ons lichaam op te nemen, te selecteren en de verschillende stukjes informatie met elkaar te verbinden, zodat wij er op de juiste manier op kunnen reageren.

De informatie vanuit ons lichaam verzamelen we met behulp van onze zintuigen. Wanneer we met onze zintuigen iets zien, voelen, ruiken, proeven of horen, noemen we dat waarnemen. Vaak is zo’n waarneming aanleiding voor ons om iets te doen of juist niet te doen. Maar ook bij dagelijkse activiteiten zoals eten en aankleden, maken we gebruik van de informatie van deze waarnemingen. Door de inzet van het paard wordt de sensorische informatieverwerking beter bewerkstelligd dan bij andere therapieën zonder de inzet van het paard. Het paard zorgt ervoor dat het kind, jongere of volwassene met name onbewust bezig is met de verschillende prikkels, waaronder sensorische informatieverwerking. 

Doelgroep

Ik bied equitherapie aan voor de volgende doelgroepen:

 • Kinderen/mensen die doof of slechthorend zijn
 • Kinderen met een ernstige taalontwikkelingsachterstand (TOS)
 • Kinderen/mensen met autisme spectrum stoornis (ASS)
 • Kinderen/mensen met een ontwikkelingsachterstand
 • Kinderen/mensen met ADHD, ADD
 • Kinderen/mensen met sociaal- emotionele problemen
 • Kinderen/mensen met hoogbegaafdheid
 • Mensen met depressieve klachten of burn-out
 • Kinderen met leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, moeite met Engels of een achterstand in de executieve functies
 • Mensen/kinderen met motorische beperkingen, maar die wel zelfstandig op het paard kunnen zitten
 • Mensen/kinderen met een verstandelijke beperking

SOVA trainingen met behulp van het paard

Ik bied Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) met behulp van het paard aan voor groepen kinderen van 6 tot 12 jaar waarbij gemerkt wordt dat zij nog moeite ondervinden in o.a. de communicatie, sociale situaties, emotionele ontwikkeling, contact name, vriendschap, weerbaarheid, grenzen aangeven, omgaan met emoties, samenwerken e.d.

Dit wordt aangeboden in 5 sessies gedurende 2 uur, waarbij ze veel samenwerken met andere kinderen en paarden.
Voor meer informatie kunt u mij een mail of WhatsApp sturen.

Wandelcoaching met het paard

Met wandelcoaching met het paard werken we aan je persoonlijke ontwikkeling terwijl je samen met mij en het paard door het prachtige Holtingerveld wandelt. Ervaar of je het paard leidt vanuit kracht of macht en hoe goed je in het hier en nu kunt blijven. Door samen met het paard te wandelen krijg je meer duidelijkheid wat je uitdraagt met jouw lichaamstaal.

Ervaringsverhalen

Maria

Dankzij de equitherapie is mijn dochter in een half jaar tijd een AVI niveau omhoog gegaan! Ze leest nu een stuk makkelijker en kan zich beter concentreren. Tevens is haar balans ook verbeterd.

Joost

Mijn zoon had veel moeite om zich te uiten na de scheiding en sinds hij bij Julie komt voor de equitherapie lukt het hem beter om aan te geven hoe hij zich voelt. Hij heeft tevens minder woedeaanvallen en is ook gelukkiger.

Linda

Mijn dochter kan niet praten vanwege het RETT-syndroom en heeft met behulp van equitherapie geleerd om zich te uiten door op het paard en naast het paard naar foto’s met geschreven woorden te kijken en dit is inmiddels uitgebreid naar het zelfstandig lezen van losse woorden!