Ik ben als logopedist werkzaam op een cluster 2 school en bied logopedie aan op de naschoolse behandelgroep voor dove- en slechthorende kinderen.

Ik bied ook logopedie aan met behulp van het paard. Dit kan ik bij u thuis doen (als u zelf over een paard beschikt), maar ik werk ook zonder gebruik te maken van het paard.

De kosten hiervan worden helaas niet vergoed omdat ik geen contract met de zorgverzekeraar heb.

Ik kan de volgende doelgroepen begeleiden met logopedie:

  • Doof/slechthorendheid
  • Sensorische informatieverwerking (SI)
  • Kinderen met spraak- en taalproblemen (TOS)
  • ADHD
  • PDD-NOS
  • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
  • RETT-syndroom
  • Niet tot nauwelijks sprekende kinderen
  • Burn-out
  • Dyslexie dan wel dyslexie kenmerken (kan ik alleen met behulp van het paard)